Skip to main content

PRZEPUSTOWOŚĆ , SPOSOBY OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI URZĄDZEŃ DO KONTROLI RUCHU OSOBOWEGO NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

skyliner gastop stopcontrol sg3W celu poprawnego zaprojektowania i wykonania systemu kontroli ruchu osobowego na obiekcie należy uwzględnić zapewnienie odpowiedniej jego przepustowości. Oceny tej należy dokonywać na etapie przygotowywania koncepcji lub projektu budowlanego.

W celu dokonania właściwej oceny należy zebrać poniższe informacje:

 • maksymalną ilość osób, które będą korzystały z systemu kontroli ruchu osobowego,
 • czas, który wymagany jest do przejścia maksymalnej liczby osób przez system kontroli ruchu osobowego.

Wyżej wymienione parametry należy określić dla każdego przejścia (wejścia lub wyjścia z obiektu) osobno.

Przepustowość przejścia systemu kontroli ruchu osobowego jest pojęciem złożonym i w związku z tym należy w celu jego analizy dokonać odpowiedniego podziału i wyjaśnienia różnych pojęć przepustowości.

Poniżej zestawiono różne rodzaje definicji przepustowości:

 • PRZEPUSTOWOŚĆ URZĄDZENIA – to liczba cykli pracy, które może wykonać urządzenie w czasie jednej godziny.
 • PLANOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA – planowana liczba przejść osobowych przez strefę przejścia w ciągu jednej godziny.
 • RZECZYWISTA PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA – liczba przejść osobowych przez strefę przejścia w ciągu godziny mierzona na obiekcie.
 • PRZEPUSTOWOŚĆ STATYSTYCZNA – liczba przejść osobowych w ciągu godziny mierzona na różnych obiektach i urządzeniach kontroli ruchu osobowego, które pochodzą od różnych producentów.

Dla celów planowania i projektowania stosuje się parametr przepustowości statystycznej, który dla obiektów użyteczności publicznej wynosi od 300 do 600 osób/godzinę, a dla obiektów zamkniętych (np. zakłady pracy, fabryki) wynosi od 400 – 700 osób/godzinę.

Czynniki wpływające na przepustowość przejścia osobowego w systemie kontroli ruchu:

 1. Sprawność działania systemu kontroli dostępu (np. brak zbędnej zwłoki odczytu karty i wysłania sygnału sterującego z czytnika do urządzenia kontroli ruchu osobowego (np. bramki obrotowej).
 2. Znajomość systemu kontroli przejścia i doświadczenie w korzystaniu przez osoby korzystające. Dotyczy głównie obiektów zamkniętych tj. np. zakładu pracy.
 3. Zdyscyplinowanie co do przejścia wynikające z czynnika zewnętrznego.
 4. Właściwy sposób przekazu informacji co do sposobu korzystania z systemu (np. piktogramy rysunkowe opisujące sposób autoryzacji/sposobu odczytu karty identyfikacyjnej).
 5. Właściwy nadzór osobowy aktywnie uczestniczący i pomagający osobom korzystającym z systemu kontroli ruchu osobowego (osoba nadzorująca, steward, pracownik ochrony).
 6. Warunki przejścia osobowego (np. opady atmosferyczne, właściwe oświetlenie.
 7. Właściwe ukierunkowanie ruchu osobowego poprzez np. brak krzyżowania się ciągów komunikacyjnych, użycie odpowiednich barier określających kierunki ruchu dla osób z upoważnieniem.
bramka obrotowa pojemność
Skip to content