Skip to main content

Speed gates

GT-SK

ponadczasowy design i najwyższa niezawodność

Urządzenie do wspomagania kontroli dostępu w miejscach strzeżonych wewnątrz budynków. Przykład zastosowań: punkty kontroli biletowej oraz uprawnień do wejścia dla ruchu pasażerskiego, porty lotnicze/morskie, przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego, punkty kontroli uprawnień do wejścia w budynkach chronionych (np. urzędów państwowych tj. przejścia graniczne, ministerstwa, inne służby), punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, teatrach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach, punktach kontroli biletowej do obiektów sportowych np. baseny, stadiony, inne obiekty sportowo-widowiskowe, kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w zakładach pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zakładach pracy.

Moduły

GT-SK description-PL

Funkcje

ŁATWA KONFIGURACJA

Konfiguracja trybów pracy (np.NO – normalny tryb otwarty, NC – normalny tryb zamknięty, tryb swobodnego wejścia). Konfiguracja funkcji jest łatwa za pomocą panelu sterowania z wyświetlaczem i enkoderem.

PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Czerwony krzyżyk informuje o stanie wyłączenia/zablokowania (urządzenie uniemożliwia przejście osoby) kierunku ruchu, zielona strzałka informuje o stanie włączenia kierunku ruchu.

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in.. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.

WYJŚCIE AWARYJNE

W przypadku zaniku napięcia urządzenie pozostaje w stanie niezablokowanym.

SYSTEM CZUJNIKÓW

Oprogramowanie układu procesorowego analizuje sygnały z systemu czujników co umożliwia z dużą dokładnością wykrycie takich przypadków jak np. próba przejścia dwóch osób na podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejścia osoby bez autoryzacji.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową.

Przykład wykończenia obudowy

Inox

RAL 5010

RAL 9003

RAL 7016

Karta Katalogowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

GT-SK-SPEED-GATE
Skip to content