Skip to main content
Gastop

Filmy instruktażowe
Bramki Obrotowe Niskie

NOWY MECHANIZM ZA2

Film opisuje różnice i wspólne cechy bramek obrotowych serii ZA2 i BR2. Wymiary i waga urządzeń, mechanizm i funkcje poszczególnych serii bramek obrotowych.

URUCHOMIENIE BRAMI OBROTOWEJ

Film przedstawia proces uruchamiania bramki obrotowej serii ZA2 (model TM). Przedstawiamy krok po kroku czynności jakie należy wykonać – zdjęcie pokrywy, podłączenie zasilania, konfiguracja elektroniki etc.

OTWIERANIE POKRYWY

Film przedstawia odblokowywanie i otwieranie pokrywy bramki obrotowej. Bramka wyposażona jest w dwa zamki na klucz. Górna pokrywa jest również wyposażona w piktogramy. Uważaj przy otwieraniu górnej pokrywy, aby nie przeciąć przewodów łączących piktogramy.

ZASILACZ

Film pokazuje jak i gdzie podłączyć zasilanie. Bramka obrotowa jest zasilany napięciem 24 V. Proszę stosować zasilacz zalecany przez producenta (transformator). Odległość między zasilaczem, a kołowrotem nie powinna przekraczać 20 metrów. Domyślne ustawienia nowych bramek obrotowych to: tryb pracy – zablokowany dla obu stron.

PODŁĄCZANIE CZYTNIKA KART

Film pokazuje jak podłączyć sygnał wejściowy czytnika kart do kołowrotu. Standardowo bramka obrotowa nie jest wyposażona w czytniki kart, dodatkowe kable, złącza pokazane na filmie. Istnieje kilka opcji, które można zmienić dla odczytu sygnałów z czytnika kart – zobacz filmy: Ustawienie kolejki, Czas odblokowania.

USTAWIENIE KOLEJKI

Film pokazuje, jak zmienić liczbę sygnałów wejściowych czytnika kart, które są zapamiętywane przez bramki obrotowe. Standardowa konfiguracja rozmiaru kolejki to 1 sygnał (najlepsza dla systemów biletowych). Konfigurację można zmienić do 100 sygnałów (najlepiej w miejscach, w których używana jest jedna karta umożliwiająca przejście więcej niż jednej osobie).

WOLNE WEJŚCIE

Film pokazuje, jak włączyć tryb swobodnego wejścia w wybranym kierunku. Tryb wolnego wejścia umożliwia wejście bez systemu kontroli dostępu (przejście jest odblokowane w wybranym kierunku).

SYGNAŁ ZWROTNY

Film pokazuje, jak wykonać połączenia kablowe i skonfigurować sygnały zwrotne. Istnieje kilka rodzajów sygnałów zwrotnych emitowanych przez urządzenie. Film pokazuje jak skonfigurować tryb STR (sygnał zwrotny wysyłany jest po zainicjowaniu ruchu wirnika).

CZAS OTWARCIA

Film pokazuje, jak skonfigurować czas otwarcia. Czas otwarcia liczony jest od momentu otrzymania sygnału zwalniającego. Po upływie tego czasu przejście zostaje ponownie zablokowane. Zalecany czas to około 7 sekund.

TRYB TESTOWY

Film pokazuje, jak włączyć tryb testowy. W trybie testowym urządzenie pracuje samodzielnie. Na ekranie wyświetlane są parametry pracy. Aby anulować tryb testowy, wybierz opcję Wstecz. Tryb testowy jest używany tylko z urządzeniami wyposażonymi w silnik.

FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA

Film pokazuje, jak podłączyć przycisk alarmowy, aby odblokować przejście. Sygnał przycisku awaryjnego inicjuje opadanie ramienia. Sygnał może działać w trybie normalnie zamkniętym NC lub normalnie otwartym NO. Uwaga: sprawdź lokalne przepisy dotyczące wyjść awaryjnych w budynkach.

Filmy Serwisowe

Filmy przedstawiające zaawansowane działania obsługi serwisowej bramki obrotowej.
Dostęp zabezpieczony jest hasłem. W celu uzyskania dostępu do sekcji filmów serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu:

tel.: +48 693-904-141
mail: service@gastopgroup.com

Skip to content