Skip to main content

Ruch osobowy – kontrola dostępu

GASTOP-BA3-2-S-FULL-HEIGHT-TURNSTILES-FOR-SPORTS-ARENAS-2
BRAMKI OBROTOWE I KONTROLA RUCHU OSOBOWEGO Standardowa kontrola ruchu osobowego – oznacza kontrolę ruchu osobowego z wykorzystaniem, na przykład Prokontrol - bramki obrotowe co do ilości i uprawnień przechodzących osób gdzie kontrola i nadzór odbywa się poprzez identyfikację przypadków prób przejść lub przejść nieuprawnionych (np. próby przejścia 2 osób na podstawie pojedynczej autoryzacji). Występuje głównie przy wykorzystaniu urządzeń z rotorem wyposażonym…
Read More

Bramki optyczne SG-3 zainstalowane w Skyliner Skyscraper

skyliner gastop stopcontrol sg3
Wyjątkowe bramki optyczne serii SG-3 w białej kolorystyce zostały zainstalowane przez specjalistów z firmy Stopcontrol w równie wyjątkowym miejscu: Skyliner Skyscraper. Specjaliści z firmy Stopcontrol - bramki obrotowe zainstalowali w budynku Skyliner bramki optyczne serii SG-3 charakteryzująca się nietypową, białą kolorystyką. Wybrany kolor idealnie uzupełnia industrialny wystrój wnętrza tego drapacza chmur. Całość prac obejmowała instalację 12 modułów bramek optycznych serii…
Read More

Strefa przejścia, właściwa infrastruktura obiektu

uporzadkowanie ruchu osobowego bramki obrotowe wysokie
WŁAŚCIWA INFRASTRUKTURA OBIEKTU I UPORZĄDKOWANIE RUCHU OSOBOWEGO Strefa przejścia to strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przebywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, strefę przejścia w bramce/urządzeniu, strefę wyjścia. Ciągami komunikacyjnymi w…
Read More

Elementy infrastruktury na obiektach widowiskowych

bramki obrotowe wysokie blog gastop
I nfrastruktura kontroli ruchu osobowego na obiektach widowiskowych jakim są stadiony jest określona w wielu europejskich i , krajowych, a także wydanych przez różnego rodzaju organizacje normach i przepisach. Cykl artykułów, które będą umieszczane w naszym magazynie ma dokonać próby określenia zbioru tych dokumentów wraz z ich ogólnym opisem. W niniejszym artykule przedstawiamy dwie ważne normy europejskie, które dotyczą infrastruktury…
Read More

Przepustowość przejścia – bramki obrotowe, przejścia osobowe

turnstile gate capacity
PRZEPUSTOWOŚĆ , SPOSOBY OBLICZANIA PRZEPUSTOWOŚCI URZĄDZEŃ DO KONTROLI RUCHU OSOBOWEGO NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. W celu poprawnego zaprojektowania i wykonania systemu kontroli ruchu osobowego na obiekcie należy uwzględnić zapewnienie odpowiedniej jego przepustowości. Oceny tej należy dokonywać na etapie przygotowywania koncepcji lub projektu budowlanego. W celu dokonania właściwej oceny należy zebrać poniższe informacje: maksymalną ilość osób, które będą korzystały z systemu…
Read More

UEFA – wymagania dotyczące stadionów

GASTOP-BA3-2-S-FULL-HEIGHT-TURNSTILES-FOR-SPORTS-ARENAS-2
WYMAGANIA UEFA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY OBIEKTU WIDOWISKOWEGO NA EURO 2016 Infrastruktura stadionu, na którym będzie odbywała się impreza sportowa organizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich zwaną w skrócie UEFA (Union of European Football Associations) powinna spełniać wymagania tej organizacji. Wymagania są wydawana dla każdej imprezy oddzielnie. Wymagania dla EURO 216 są wydane w dokumencie „Stadium Requirements - UEFA EURO 2016. Dokument…
Read More
Skip to content