Skip to main content

WYMAGANIA UEFA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY OBIEKTU WIDOWISKOWEGO NA EURO 2016

Infrastruktura stadionu, na którym będzie odbywała się impreza sportowa organizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich zwaną w skrócie UEFA (Union of European Football Associations) powinna spełniać wymagania tej organizacji. Wymagania są wydawana dla każdej imprezy oddzielnie. Wymagania dla EURO 216 są wydane w dokumencie „Stadium Requirements – UEFA EURO 2016.

Dokument ten reguluje wiele kwestii dotyczących m.in. infrastruktury obiektu widowiskowego. W tym artykule zostaną opisane wyłącznie kwestie dotyczące kontroli ruchu i wejścia osobowego na stadion, w której zakres wchodzą kołowroty, ogrodzenia, wejścia dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, bariery naprowadzające. W/w dokument, dla spraw w nim nieuregulowanych, odwołuje się do przepisów budowlanych oraz norm bezpieczeństwa obowiązujących w państwie, w którym ma odbywać się impreza.

Pojemności stadionu w w/w dokumencie jest określona przez takie czynniki jak maksymalna uzgodniona pojemność i czas potrzebny na zapełnienie i opuszczenie stadionu. Parametry te muszą być zatwierdzone przez władze lokalne.

Bezpieczna pojemność stadionu to pojemność wyrażona liczbą kibiców. Do określenie bezpiecznej pojemności stadionu należy przyjąć, w zależności, która liczba jest mniejsza, liczbę: miejsc na trybunie dla kibiców lub liczbę kibiców, którzy mogą bezpiecznie przejść przez wejścia, wyjścia czy wyjścia ewakuacyjne przez ustalony czas. Ustalony czas będzie różnił się dla każdego obiektu m.in. w zależności od jego stopnia i sposobu ochrony przeciwpożarowej. Praktyka pokazała, że w celu dotarcia do punktu bezpieczeństwa przez wszystkich kibiców należy przyjąć maksymalny czas 8 minut.

W celu określenia bezpiecznej pojemności stadionu należy także wziąć pod uwagę ilość kołowrotów stanowiących pojedyncze przejście osobowe oraz wskaźnik przepustowości kołowrotu nie większy niż 660 osób na godzinę. W w/w sposób obliczona bezpieczna pojemność powinna być także uzgodniona z władzami lokalnymi i ujawniona w dokumencie pt. „SAFETY CERTIFICATE”.

Dokument definiuje pojęcia strefy zewnętrznej i strefy wewnętrznej. Strefa zewnętrzna jest obszarem wokół stadionu, która służy do pierwszej kontroli biletów. Strefa zewnętrzna powinna być odgrodzona od wewnętrznych stref ogrodzeniem o wysokości minimum 2.4 metra wysokości. W strefie zewnętrznej kibice przechodzą pierwszą weryfikację przed przejściem przez system kontroli dostępu i kołowroty. Kolejnej kontroli kibice mają być poddawani przy przechodzeniu przez kołowroty, które stanowią wejście do wewnętrznej strefy chronionej. Te kontrole są konieczne aby zapobiec wejściom przez osoby nieupoważnione. Konieczne jest stosowanie systemów prowadzenia ruchu osobowego (barierki naprowadzające) aby uniknąć nadmiernego stłoczenia i zapewnić bezpieczne podejście do kołowrotów.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości kołowrotów i umożliwienia wejścia na stadion wszystkim kibicom w ciągu jednej godziny należy przyjąć dla każdego przejścia w kołowrocie 500-650 osób.

Strefa zewnętrzna powinna być w pewnym oddaleniu od stadionu aby umożliwić swobodne wykonywanie czynności przez służby po przejściu kibiców przez strefę zewnętrzną i wejściu do strefy chronionej.

W celu właściwego zarządzania procesem zapełniania każdy stadion powinien być wyposażony oprócz kołowrotów w elektroniczny system biletowy. Wymóg ten dotyczy wszystkich wejść pomiędzy strefą zewnętrzną, a strefą chronioną. System powinien być elastyczny i umożliwiać podłączenie dodatkowych kołowrotów, kołowrotów dla osób niepełnosprawnych z czytnikami, a także ręcznych urządzeń do weryfikacji biletów.

Właściciel stadionu powinien zapewnić komunikację systemu kontroli dostępu z oprogramowaniem UEFA przez sieć w szczególności w zakresie bieżących raportów i informacji dotyczących autoryzacji, zapełniania stadionu.

UEFA bramki obrotowe wymagania stadiony
Skip to content