Skip to main content

Rozwój aktywności międzynarodowej firmy Gastop Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez udział w imprezach targowo wystawienniczych: ISC West w Las Vegas, Security Essen w Essen oraz Expo Protection w Paryżu

Urządzenia kontroli dostępu (bramki i kołowroty) nie są produktami masowo dostępnymi ze względu na swoją wagę i gabaryty, wysoki koszt wytworzenia oraz wąską grupę odbiorców. W celu prezentacji urządzeń jak najszerszej grupie potencjalnych klientów Firma GASTOP realizuje projekt pn. „Rozwój aktywności międzynarodowej firmy Gastop Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez udział w imprezach targowo wystawienniczych: ISC West w Las Vegas, Security Essen w Essen oraz Expo Protection w Paryżu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu Firma będzie uczestniczyła w 3 imprezach wystawienniczo-targowych, na których zaprezentuje swoją standardową ofertę oraz nowości produktowe. Bedą to największe i najbardziej rozpoznawalne targi obejmujące swym zasięgiem Europę, Bliski Wschód i część krajów Afrykańskich, a także zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej:

  • Security Essen, Niemcy (1040 wystawców z 45 krajów, 40.000 odwiedzających)
  • ExpoProtection, Francja (664 wystawców z 33 krajów, 25.000 odwiedzających)
  • ISC West, Las Vegas (1000 wystawców, ponad 30 000 odwiedzających)

Uczestnictwo w nich zwiększy rozpoznawalność marki GASTOP oraz pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz utrzymanie wzrostowego trendu sprzedaży.

Celem projektu jest: Zwiększenie przychodów ze sprzedaży urządzeń kontroli dostępu na rynkach Unia Europejska i USA-WEST o minimum 10% w stosunku do roku bazowego (2018) w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
Całkowita wartość projektu wynosi: 279.975,20 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 115.788,09 zł.

Skip to content