Skip to main content

Instalacja bramek obrotowych wysokich serii BA3 na stadionie ŁKS Łódź

Bramki BA3 zainstalowane na stadionie ŁKS Łódź przez naszego dystrybutora Control4s odgrywają kluczową rolę w organizacji ruchu kibiców i widzów podczas wydarzeń sportowych. Oto kilka sposobów, w jakie bramki pomagają w zarządzaniu ruchem na stadionie: Kontrola dostępu: Bramki BA3 pozwalają na sprawdzenie ważności biletów lub kart dostępu każdego kibica w momencie wejścia na stadion.System dostarczyła i zainstalowała firma Vasco ente…
Read More

Strefa przejścia, właściwa infrastruktura obiektu

uporzadkowanie ruchu osobowego bramki obrotowe wysokie
WŁAŚCIWA INFRASTRUKTURA OBIEKTU I UPORZĄDKOWANIE RUCHU OSOBOWEGO Strefa przejścia to strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przebywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, strefę przejścia w bramce/urządzeniu, strefę wyjścia. Ciągami komunikacyjnymi w…
Read More

Elementy infrastruktury na obiektach widowiskowych

bramki obrotowe wysokie blog gastop
I nfrastruktura kontroli ruchu osobowego na obiektach widowiskowych jakim są stadiony jest określona w wielu europejskich i , krajowych, a także wydanych przez różnego rodzaju organizacje normach i przepisach. Cykl artykułów, które będą umieszczane w naszym magazynie ma dokonać próby określenia zbioru tych dokumentów wraz z ich ogólnym opisem. W niniejszym artykule przedstawiamy dwie ważne normy europejskie, które dotyczą infrastruktury…
Read More

UEFA – wymagania dotyczące stadionów

GASTOP-BA3-2-S-FULL-HEIGHT-TURNSTILES-FOR-SPORTS-ARENAS-2
WYMAGANIA UEFA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY OBIEKTU WIDOWISKOWEGO NA EURO 2016 Infrastruktura stadionu, na którym będzie odbywała się impreza sportowa organizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich zwaną w skrócie UEFA (Union of European Football Associations) powinna spełniać wymagania tej organizacji. Wymagania są wydawana dla każdej imprezy oddzielnie. Wymagania dla EURO 216 są wydane w dokumencie „Stadium Requirements - UEFA EURO 2016. Dokument…
Read More
Skip to content