Skip to main content

Wyjątkowe bramki optyczne serii SG-3 w białej kolorystyce zostały zainstalowane przez specjalistów z firmy Stopcontrol w równie wyjątkowym miejscu: Skyliner Skyscraper.

Specjaliści z firmy Stopcontrol – bramki obrotowe zainstalowali w budynku Skyliner bramki optyczne serii SG-3 charakteryzująca się nietypową, białą kolorystyką. Wybrany kolor idealnie uzupełnia industrialny wystrój wnętrza tego drapacza chmur.

Całość prac obejmowała instalację 12 modułów bramek optycznych serii SG-3. Prace instalacyjne obejmowały  dwa dni.

Istotną kwestią była prawidłowa organizacja ciągów komunikacyjnych sekcji przejścia i sekcji wyjścia.

Sekcja przejścia to obszar roboczy urządzenia obejmujący strefę zasięgu elementów ruchomych oraz jeżeli występują strefę detekcji systemu czujników urządzenia.

  • Szerokość przejścia powinna być dopasowana do planowanego rodzaju ruchu osobowego i stopnia ochrony (np. ruch osób na wózkach inwalidzkich).
  • Sekcja przejścia nie może znajdować się w bezpośredniej bliskości schodów, spoczników, innych urządzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ergonomię przejścia.
  • Ciąg komunikacyjny powinien być pozbawiony jakichkolwiek progów lub różnic wysokości podłoża.
  • Podłoże sekcji przejścia powinno być wykonane z materiałów antypoślizgowych.
  • Sekcja przejścia powinna być odpowiednio oświetlona.
  • Zaleca się stosowanie pojedynczej sekcji przejścia dla pojedynczego kierunku ruchu (istnieje możliwość  ustanowienia  dwukierunkowego ruchu osobowego dla jednej sekcji wyłącznie w przypadku gdy występuje małe natężenie ruchu osobowego i nie powstaje ryzyko powstawania zatorów przed urządzeniami.
Skip to content