Skip to main content

Bramka obrotowa

F1

wersje:

ZA2-F1

SILNIK

GA2-F1

Urządzenie do wspomagania kontroli dostępu w miejscach strzeżonych wewnątrz budynków. Możliwość wyposażenia w dwa rodzaje mechanizmów GA2 lub ZA2.

Przykład zastosowań:

  • punkty kontroli biletowej oraz uprawnień do wejścia dla ruchu pasażerskiego,
  • porty lotnicze/morskie,
  • przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego,
  • punkty kontroli uprawnień do wejścia w budynkach chronionych (np. urzędów państwowych tj. przejścia graniczne, ministerstwa, inne służby),
  • punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, teatrach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach, punktach kontroli biletowej do obiektów sportowych np. baseny, stadiony, inne obiekty sportowo-widowiskowe,
  • kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w zakładach pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zakładach pracy

Zastosowanie:

LOTNISKA

TRANSPORT PUBLICZNY

ZAKŁADY PRACY

ARENY SPORTOWE

Opis urządzenia

piktogramy LED
mechanizm urządzenia
obudowa
zamek
łącznik ramion
ramię
mocowanie do podłoża

STEROWANIE: MAGTRONIC

KONTROLA WEJŚCIA / WYJŚCIA

ŁATWA KONFIGURACJA

PIKTOGRAMY LED

WSPOMAGANIE RUCHU RAMION

oveload

UKŁAD BLOKOWANIA

uklad-pomiaru

PRECYZYJNY UKŁAD POMIARU POZYCJI ROTORA

FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA (OPCJA DODATKOWA)

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
(wersja ZA2)

Przykładowe rodzaje
wykończenia

Inox

RAL 6002

RAL 7016

RAL 9006

RAL 5010

RAL 9003

* – ocynkowanie + malowanie proszkowe

Gastop

Filmy instruktażowe
Bramki Obrotowe Niskie

NOWY MECHANIZM ZA2

Film opisuje różnice i wspólne cechy bramek obrotowych serii ZA2 i BR2. Wymiary i waga urządzeń, mechanizm i funkcje poszczególnych serii bramek obrotowych.

URUCHOMIENIE BRAMKI SERII ZA2

Film przedstawia proces uruchamiania bramki obrotowej serii ZA2 (model TM). Przedstawiamy krok po kroku czynności jakie należy wykonać – zdjęcie pokrywy, podłączenie zasilania, konfiguracja elektroniki etc.

OTWIERANIE POKRYWY

Film przedstawia odblokowywanie i otwieranie pokrywy bramki obrotowej. Bramka wyposażona jest w dwa zamki na klucz. Górna pokrywa jest również wyposażona w piktogramy. Uważaj przy otwieraniu górnej pokrywy, aby nie przeciąć przewodów łączących piktogramy.

ZASILACZ

Film pokazuje jak i gdzie podłączyć zasilanie. Bramka obrotowa jest zasilany napięciem 24 V. Proszę stosować zasilacz zalecany przez producenta (transformator). Odległość między zasilaczem, a kołowrotem nie powinna przekraczać 20 metrów. Domyślne ustawienia nowych bramek obrotowych to: tryb pracy – zablokowany dla obu stron.

PODŁĄCZANIE CZYTNIKA KART

Film pokazuje jak podłączyć sygnał wejściowy czytnika kart do kołowrotu. Standardowo bramka obrotowa nie jest wyposażona w czytniki kart, dodatkowe kable, złącza pokazane na filmie. Istnieje kilka opcji, które można zmienić dla odczytu sygnałów z czytnika kart – zobacz filmy: Ustawienie kolejki, Czas odblokowania.

USTAWIENIE KOLEJKI

Film pokazuje, jak zmienić liczbę sygnałów wejściowych czytnika kart, które są zapamiętywane przez bramki obrotowe. Standardowa konfiguracja rozmiaru kolejki to 1 sygnał (najlepsza dla systemów biletowych). Konfigurację można zmienić do 100 sygnałów (najlepiej w miejscach, w których używana jest jedna karta umożliwiająca przejście więcej niż jednej osobie).

WOLNE WEJŚCIE

Film pokazuje, jak włączyć tryb swobodnego wejścia w wybranym kierunku. Tryb wolnego wejścia umożliwia wejście bez systemu kontroli dostępu (przejście jest odblokowane w wybranym kierunku).

SYGNAŁ ZWROTNY

Film pokazuje, jak wykonać połączenia kablowe i skonfigurować sygnały zwrotne. Istnieje kilka rodzajów sygnałów zwrotnych emitowanych przez urządzenie. Film pokazuje jak skonfigurować tryb STR (sygnał zwrotny wysyłany jest po zainicjowaniu ruchu wirnika).

CZAS OTWARCIA

Film pokazuje, jak skonfigurować czas otwarcia. Czas otwarcia liczony jest od momentu otrzymania sygnału zwalniającego. Po upływie tego czasu przejście zostaje ponownie zablokowane. Zalecany czas to około 7 sekund.

TRYB TESTOWY

Film pokazuje, jak włączyć tryb testowy. W trybie testowym urządzenie pracuje samodzielnie. Na ekranie wyświetlane są parametry pracy. Aby anulować tryb testowy, wybierz opcję Wstecz. Tryb testowy jest używany tylko z urządzeniami wyposażonymi w silnik.

FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA

Film pokazuje, jak podłączyć przycisk alarmowy, aby odblokować przejście. Sygnał przycisku awaryjnego inicjuje opadanie ramienia. Sygnał może działać w trybie normalnie zamkniętym NC lub normalnie otwartym NO. Uwaga: sprawdź lokalne przepisy dotyczące wyjść awaryjnych w budynkach.

JAK ZNALEŹĆ INSTRUKCJĘ ONLINE

Film pokazuje, jak odczytać kod QR umieszczony na pokrywie bramki obrotowej, prowadzący do instrukcji online. Do odczytania kodu QR wymagane jest połączenie z internetem. Użyj dowolnego oprogramowania umożliwiającego odczyt kodu QR.

KONFIGURACJA POZYCJI ZEROWEJ

Film pokazuje, jak skonfigurować pozycje ramion bramki obrotowej. Konfiguracja jest wymagana dla każdej nowej zainstalowanej jednostki elektronicznej lub w przypadku wgrania nowego oprogramowania. Nowe bramki obrotowe dostarczane są z już skonfigurowanymi pozycjami ramion, więc konfiguracja nie jest wymagana.

Karta Katalogowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Skip to content