ANKIETA ZADOWOLENIA KLIENTA


Szanowni Państwo!
Niniejszą ankietę kierujemy do wszystkich naszych Klientów. Celem jej jest pozyskanie obiektywnej oceny funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa oraz przedstawienie uwag dotyczących oferowanych przez firmę Gastop produktów. Państwa wszelkie spostrzeżenia stanowią niezwykle cenne źródło informacji, będących podstawą naszego ciągłego doskonalenia oraz wprowadzania innowacji w naszych produktach. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.


Nr zlecenia:  Miejsce montażu:
Data realizacji zamówienia:  Dystrybutor: 
  Pierwszy zakup urządzeń naszej firmy:
Tak Nie
 
Typ urządzenia:
BR1
SG
UT

 

BR2
GT

 

BR3
A1
BR4
GR

 

BR5
GA

 

BR6
BA3
1. Skąd dowiedzieli się państwo o naszej firmie? strona internetowa
nasi przedstawiciele
wykonawcy inwestycji
informacja na urządzeniach
polecenia
inne...
   
2. Co zadecydowało o wyborze urządzenia?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
przeznaczenie urządzenia
termin realizacji
cena w porównaniu z konkurencją
inne...
   
3. Czy są Państwo zadowoleni z instalacji urządzeń? tak
nie
   
4. Czy poleciliby Państwo nasze produkty i usługi Klientowi? tak
nie
   
5. Co można ulepszyć w produktach firmy Gastop?